Profion Cenedlaethol

posted in: Uncategorised | 0

Profion Darllen a Rhifedd Cenedlaethol   Bydd y profion yn cael eu cynnal rhwng y 2ail – 10fed Mai 2018 Gweler gwybodaeth isod   https://www.ysgolawelymynydd.co.uk/profion-cenedlaethol/

GWYBODAETH PWYSIG: Y Frech Goch

posted in: Uncategorised | 0

Y Frech Goch yr hyn y mae angen i chi ei wybod   Yn dilyn llawer o achosion o’r frech goch yn Ewrop ac achosion llai yn lleol yng Nghasnewydd a Thorfaen, rydym yn codi ymwybyddiaeth ar frys o bwysigrwydd brechu pobl ifanc rhag cael y frech goch. Mae’n bwysig … Read More

Mobolgamapau

posted in: Uncategorised | 0

Yn anffodus oherwydd amser cyfyngedig does na ddim diwrnod mabolgampau i rieni. Fodd bynnag bydd plant yn cymryd rhan mewn gweithgareddau chwaraeon yn eu dosbarthiadau.

Diolchgarwch

posted in: Uncategorised | 0

Diolch i’r busnesau lleol canlynol: Diolch enfawr i gwmnïau canlynol sydd â gwobrau raffl ac arian a gafwyd yn rhodd garedig ar gyfer y gronfa Eisteddfod yr Urdd. Caters Vets Llandudno : http://www.catervets.co.uk/ Providero Llandudno Junction : https://www.facebook.com/providero 169 Shop Llandudno Junction Llandudno Junction Post Office Enchanted Boutique Llandudno Junction … Read More

1 2 3 4