Amser Bws

posted in: Uncategorised | 0

Amser Bws o Safle Nant y Coed 08:05 ( i Clwb Brecwast) 08:25 08:45 Amser Bws o Safle Maelgwn 08:15 ( i Clwb Brecwast) 08:35 08:55

Ysgol Deganwy : Presenoldeb Heddlu

posted in: Uncategorised | 0

Neges gan Heddlu Gogledd Cymru Police presence at Deganwy School. This morning, Tuesday 17th January 2017 North Wales Police deployed extra ‘high vis’ patrols in the Deganwy area following an incident yesterday morning when a 9 year old pupil on his way to school was approached by two men. At … Read More

Tywydd Drwg

posted in: Uncategorised | 0

Os oes tywydd drwg sydd am gael effaith ar agor yr ysgol cadwch olwg ar y safwe a’ch ffonau symudol. Peidiwch a ffonio’r ysgol i ofyn – bydd y wybodaeth yn cael ei roi ar safwe yr ysgol ac yn cael ei yrru i’ch ffonau symudol. Llawer o Ddiolch, Llion … Read More

Clwb Brecwast

posted in: Uncategorised | 0

Amser Clwb Brecwast 08:00 – 08:40 Gofynnir yn garedig i rieni ddod â’u plant i’r Clwb Brecwast dim hwyrach na 8:40. Diolch am eich cydweithrediad

Tîm Pêl-droed

posted in: Tim Pêl-droed | 0

Gem Nos Lun, Ionawr 9fed Yn safle Nant y Coed Yn erbyn Ysgol Deganwy K.O – 3.45p.m Tîm – Callum, Bethan, Cian, Bailey, Luke C, Lennon, Cody, Liam, Josh W, Luke B, Millie.

Llwybr i’r Ysgol

posted in: Uncategorised | 0

COFIWCH!   Bydd y llwybr i’r ysgol wedi cau rhwng y 9ed a 12ed o Ionawr (Ronald Avenue – Nant y Glyn). Deallwn y bydd yna nifer fawr o draffic. Gofynnwn yn garedig i chi fod yn amyneddgar wrth ollwng a chasglu wich plant. Bydd yn cael ei wneud mewn … Read More

Urdd

posted in: Uncategorised | 0

Urdd yn dechrau’n ôl Dydd Mercher 11 Ionawr 2017   Blwyddyn 2 : 15:00 – 16:00 CA 2 : 15:15 – 16:15

Gwisg Ysgol

posted in: School News | 0

Gallwch weld prisiau y wisg ysgol ar y linc isod. School uniform prices Gwisg Ysgol Gallwch brynu Crys/Blows o siopau’r stryd fawr, tei ysgol o swyddfa £4 yr un. Linc isod i ffrog haf : http://www.matalan.co.uk/kids-clothing/girls/girls-highlights/back-to-school/dresses-and-pinafores/s2613738/girls-knit-collar-gingham-school-dress-with-scrunchie-3-13yrs

1 2 3 4