System Genedlaethol ar gyfer Categoreiddio Ysgolion

CATEGOREIDDIO  31/01/20

.Dyma ddyfyniad o’r ddogfen pdf Cyngor Llywodraeth Cymru sydd ynghlwm. A gaf ofyn ichi gymryd yr amser i ddarllen trwy’r ddogfen fer ac os oes unrhyw gwestiynau pellach byddwn yn fwy na pharod i helpu neu ateb eich cwestiynau.

“Nod y System Genedlaethol Categoreiddio Ysgolion yw darparu strwythur clir i adolygu pa mor dda y mae ysgol yn perfformio. Mae’n ystyried pa mor effeithiol y mae’r ysgol yn cael ei harwain a’i rheoli, ansawdd y dysgu a’r addysgu, a lefel y gefnogaeth a’r her y mae angen iddi eu gwneud yn well.

Mae’r system yn helpu i nodi’r ysgolion sydd angen y cymorth, y gefnogaeth a’r arweiniad mwyaf i wella. Mae hefyd yn nodi’r rhai sy’n gwneud yn dda ond a allai fod yn gwneud yn well a’r rhai sy’n hynod effeithiol ac a allai helpu a chefnogi eraill i wneud yn well.

Nid yw’r system yn ymwneud â labelu ysgolion na chreu tablau cynghrair. Mae’n ymwneud â helpu ysgolion i nodi pa ffactorau sy’n cyfrannu at eu cynnydd a’u cyflawniad, a pha feysydd i ganolbwyntio arnynt er mwyn datblygu.”

System Genedlaethol ar gyfer Categoreiddio Ysgolion